ETUSIVUYLEISTÄWEBCAMTIEDOTTEETJÄSENEKSIYHTEYSTIEDOTJÄSENSIVUTGALLERIA
 
 

Yhdistyksen säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Leppäluodon Venekerho Ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä ja edistää jäsenten veneilyn harrastamista sekä vesillä liikkumisen tuntemusta järjestämällä kilpailuja ja toimeenpanemalla kursseja sekä kehittämällä yhteistoimintaa muiden saman alan järjestöjen kanssa ja harjoittamalla muutakin vastaavanlaista veneilyyn liittyvää toimintaa.

Yhdistys ylläpitää jäsenille tarkoitettua venesatama- ja telakointitoimintaa.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi muihin alan järjestöihin.

3§ Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi anoa täyttämällä yhdistyksen kotisivuilla olevan hakemuskaavakkeen tai lähettämällä vastaavan kaavakkeen yhdistykselle.

Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Hallitus pitää jäsenluetteloa, josta ilmenee jäsenen nimi, numero, osoite ja puhelinnumero. Jäsenen katsotaan eronneen kerhosta, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksua eräpäivään mennessä, tai saanut maksuun lykkäystä rahastonhoitajalta.

Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäsen, jonka yleinen kokous nimittää, hallituksen esityksestä

Yhdistyksen jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle henkilölle.

Yhdistyksen jäsen voi antaa valtakirjan yhdistyksen toiselle jäsenelle, jolla tämä voi edustaa häntä yhdistyksen kokouksessa. Yhdellä jäsenellä voi olla enintään yksi hänelle osoitettu valtakirja. Valtakirja tulee olla päivättynä kokouskutsun jälkeiselle päivämäärälle.

4§ Maksut

Yhdistyksen jäseniltä peritään liittymis- ja jäsenmaksu vuosikokous päätöksen mukaisesti. Lisaksi vuosikokous määrää laituri- ja talvisäilytysmaksut niiltä jäseniltä jotka käyttävät kyseisiä palveluja.

Yhteisomistuksessa olevan veneen yksi osakas maksaa liittymis- ja jäsenmaksun, muut osakkaat maksavat kerhon jäsenmaksun, joka ei oikeuta omaan venepaikkaan. Samaan ruokakuntaan kuuluvilta jäsenen lapsilta tai vanhemmilta perittävä liittymismaksu, on 20% kulloinkin voimassa olevasta liittymismaksusta.

Kunniajäseneltä ei peritä laituripaikka-, talvisäilytys- ja jäsenmaksuja.

5§ Hallitus

Hallitus valmistelee vuosikokouksen esitysmateriaalin. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan, sihteerin, satamakapteenin, rahastonhoitajan ja telakkamestarin, sekä tarvittaessa muita jäseniä määrättyihin erityistehtäviin.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätäntävaltainen, kun kolme johtokunnan jäsentä on paikalla.

Hallituksen jäsenten toimikausi on 2 vuotta

Hallituksen jäsen määrä 5-8 henkilöä.

Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Puheenjohtaja ja sihteeri ovat vuorovuosittain erovuorossa.

Vuosikokous päättää enimmäis-rahamäärän minkä hallitus voi käyttää kerta hankintoihin.

6§ Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

7§ Venepaikat

Yhdistys pyrkii järjestämään kaikille jäsenilleen laituri-ja talvisäilytyspaikan. Vapaat paikat jaetaan jonotusjärjestyksen perusteella.

Jäsenen oikeus kerhon laituri-ja talvisäilytyspaikkaan on jatkuva vuosittain, mikäli hän on maksanut vuosikokouksen määräämän laituri- ja venepaikkamaksun eräpäivään mennessä, tai on pyytänyt maksun lykkäystä rahastonhoitajalta.

Jäsen on velvollinen vaihtamaan venepaikkansa sijainnin laiturijärjestyksen niin vaatiessa.

Jäsenyys oikeuttaa vain yhteen venepaikkaan. Ei koske jollapaikkaa.

Kerhon laitureissa ja telakontialueella olevilla rekisteröidyillä veneillä pitää olla vastuuvakuutus.

8§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9§ Yhdistyksen kokoon kutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu, joka sisältää esityslistan liitteineen, asetetaan vähintään seitsemän ja enintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta yhdistyksen kerhohuoneen ilmoitustaululle ja venekerhon kotisivuille.
Ylimääräinen jäsenkokous voidaan kutua koolle jos 10% jäsenistöstä niin haluaa.

10§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajia ja ääntenlaskijaa
 • käsitellään toiminta-ja tilikertomukset, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • käsitellään toimintakertomus
 • vahvistetaan alkavan vuoden toimintasuunnitelma
 • vahvistetaan talousarvio alkavalle vuodelle
 • päätetään hallituksen palkkioista
 • päätetään yhdistyksen jäsenten maksuista 4§:n mukaisesti seuraavalle toimintavuodelle
 • valitaan jäsenet yhdistyksen hallitukseen seuraavalle vuodelle saantojen 5§:n mukaisesti
 • valitaan toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajalle varamies
 • käsitellään muut kokouksen työjärjestyksessä mainitut asiat

  11§ Muutokset

  Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä päätös yhdessä yhdistyksen kokouksessa. Päätöksen pätevyyteen vaaditaan vähintään 3/4 kaikista annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jääneet yhdistyksen varat käytetään viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti veneilyn edistämiseksi.


  Yhdistyksen säänöt voit ladata Tästä


 
Copyright © ErgoRise, Leppäluodon venekerho Ry