ETUSIVUYLEISTÄWEBCAMTIEDOTTEETJÄSENEKSIYHTEYSTIEDOTJÄSENSIVUTGALLERIA
 
 

Järjestyssäännöt

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssääntöjä muutetaan tarvittaessa hallituksen ja / tai yhdistyksen kokousten päätöksien mukaisesti.

VENEET JA VENEPAIKAT
Laituriin saa tuoda vain meri ja katsastuskelpoisen veneen. Hallituksella on oikeus vaatia veneen runko- ja/tai yleistä katsastusta, jos veneen kuntoa on syytä epäillä.
Kerho pyrkii järjestämään jokaiselle jäsenelleen venepaikan. Oikeus yhteen venepaikkaan säilyy vuosittain,
edellyttäen, että kaikki kerhon määräämät maksut on suoritettu eräpäivään mennessä. Kerhon jäsen ei saa
luovuttaa venepaikkaa tai kerhon avainta kerhon ulkopuoliselle henkilölle. Kuitatut avaimet ovat
henkilökohtaisia, niitä ei saa vaihtaa keskenään. Yhteisomistuksessa olevien veneiden kaikkien omistajien
on maksettava kerhon jäsenmaksu. Yhden ”kimppaveneen” jäsenen on maksettava liittymismaksu. Pelkkä
jäsenmaksu ei oikeuta omaan venepaikkaan.
Kerholainen on velvollinen muuttamaan, satamakapteenin pyynnöstä venepaikkaa, laiturisäännön niin
vaatiessa. Kerhon alueella olevat veneet on voitava tunnistaa joko nimestä, tai rekisterinumerosta ja
merkittävä kerhon tarralla. Kerhon alueella olevista veneistä on oltava veneen ja omistajan tiedot kerholla
ja niistä on täytettävä jäsen ja venetieto lomake, joka on toimitettava satamakapteenille.
Jäsen on velvollinen ilmoittamaan osoite, puhelinnumero, s-posti ja venetieto muutoksista
venetietolomakkeella.
Veneiden tulee olla 0,40cm kapeampia kuin paikka 3,0m, 3,5m, 4,0m, 4,5m ja 5,0m leveillä paikoilla ja
0,20cm kapeampia 2,0 ja 2,5m leveillä paikoilla.
VAKUUTUKSET

Kerhon laitureissa ja telakontialueella olevilla rekisteröidyillä veneillä pitää olla vastuuvakuutus

KERHOSTA EROTTAMINEN

Jäsen voidaan irtisanoa kerhosta, jos hän ei muuta toimintaansa kahden kirjallisen varoituksen jälkeen. Erottamispäätös vaatii hallituksen yksimielisen kannan. Jäsen voi kiistää irtisanomisen ja viedä irtisanomispäätöksen jäsenkokouksen päätettäväksi.”

TALKOOT JA TALKOOVELVOITE

Kerhon jäseniltä ei edellytetä talkoovelvoitetta. Talkoita kuitenkin järjestetään ja talkoot kutsuu kokoon
kerhon hallitus.

HALLITUKSEN HANKINNAT

Hallituksella on valtuudet 5000€ kerta hankintoihin, joka vuosikokous on päättänyt.

KERHOALUEEN VARTIOINTI

Kerhon alueella ei ole vartiointia ja jäseniltä ei edellytetä vartiointivelvollisuutta. Vartiointi ja
vartiointivelvollisuus voidaan ottaa käyttöön tarvitessa jäsenkokouksen päätöksellä.

VENEIDEN TALVISÄILYTYS, JÄTTEET, VENEPUKIT JA TRAILERIT

Veneiden säilyttäminen laiturissa jäissä on kiellettyä.
Kerhon talvisäilytysalueella olevat veneet on voitava tunnistaa. Veneen laituripaikkanumero, ja jäsenen
nimi on oltava nähtävillä koko talven ajan, tai se on laitettava erikseen näkyvälle paikalle. Veneistä on myös
täytettävä talvisäilytysilmoitus, joka on toimitettava telakkamestarille.

LAITURIALUE

Laiturialueella ei saa käyttäytyä muita häiritsevästi. Veneet tulee kiinnittää niin, että kiinnitysköysissä on
joustimet. Laiturialueen portit tulee pitää suljettuina. Laitureilla ja kerhokopin seinustoilla ei saa säilyttää
ylimääräisiä tavaroita. Kerhomökkiä käytettäessä jätetään tilat siistiin kuntoon seuraavalle käyttäjälle.
Kalojen perkaaminen laitureilla ei ole sallittua.


Järjestyssäännöt voit ladata Tästä


 
Copyright © ErgoRise, Leppäluodon venekerho Ry