ETUSIVUYLEISTÄWEBCAMTIEDOTTEETJÄSENEKSIYHTEYSTIEDOTJÄSENSIVUTGALLERIA
 
 

TIETOSUOJASELOSTE:
YHDISTETTY REKISTERISELOSTE JA INFORMOINTIASIAKIRJA
(HENKILÖTIETOLAKI (523/99) 10 § JA 24 §)

1. Rekisterinpitäjä

Leppäluodon Venekerho Ry

www.leppaluodonvenekerho.fi

Rekisteriasioita hoitaa seuran hallitus.

2. Rekisterin nimi

Leppäluodon Venekerho Ry:n Jäsen ja venerekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää Leppäluodon Venekerho Ry:n jäsen- ja venerekisteriä. Jäsenrekisteri palvelee yhdistyksen sisäistä tiedottamista, jäsenmaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia. Lisäksi Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyllä henkilöllä on jäsensuhde Leppäluodon Venekerhon Ry:n kanssa.

Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä.

1) Henkilöön liittyvät perustiedot
- täydellinen nimi
- kotipaikka
- osoite, postinumero, postitoimipaikka
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite

2) Muut tiedot
- jäsenmaksut
- maksujen maksaminen
- liittymispäivämäärä

3) Henkilön veneentiedot
- nimi
- rekisterinumero/purjehdusnumero
- merkki ja malli
- tyyppi
- pituus
- leveys
- syväys
- paino

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaista tietojen luovutusta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
- säilytetään lukitussa tilassa

ATK:lle talletetut tiedot
- laitteistojen ja tiedostot on suojattu tietoturvajärjestelyin
- kulunvalvonta on järjestetty
- rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja käyttövaltuudet ja niiden rekisteröinti valvotaan
- ei säännönmukaista tietojen luovutusta tai siirtoa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Tietosuojaseloste pdf muodossa


 
Copyright © ErgoRise, Leppäluodon venekerho Ry